Samenwerking en interessante links
De samenwerking met andere disciplines is belangrijk. Osteopathie kan het eerste stapje zijn in een helings- of veranderingsproces, en soms kan doorverwijzing naar een andere therapie of training nodig zijn om een volgend stapje te zetten. Naast doorverwijzing is consultatie bij andere disciplines in de gezondheidszorg van belang. Ook vindt er regelmatig multidisciplinaire intervisie plaats, om persoonlijk en professioneel handelen bespreekbaar te maken en kritisch te reflecteren.

Behandelaren uit andere disciplines waar regelmatig mee samengewerkt wordt zijn:

Geestelijke bijstand:
-Therapeuten in Qi Amersfoort

Lichaamsgerichte psychotherapie (Mini Soer)

Lichaamsgerichte coaching (Carin Rijpkema)

Paardencoaching (Caroline Denijs)

-verwerking miskraam mbv  familieopstellingen (Miriam van Kreij)

-verwerking miskraam, kinderloosheid mbv counseling (Laetitia Overduin)

Andere therapie- en oefenvormen:
Fysiotherapie, Manuele therapie, Dry needling en Echografie

-Cranio-sacraaltherapie in Amersfoort (bv Ananda, Danielle, Dirk-Doude en Manon)

Rebalancing in Amersfoort

podoposturale therapie

-o.a. Yoga, Mindfulness, Chi neng qigong in Qi Amersfoort

Healing Tao Amersfoort

Voeding
-Therapeuten in Qi Amersfoort
Orthomoleculair therapeut (Marjon Duits)

Overige links:

NRO, het osteopatenregister waarbij Lysios aangesloten is; met informatie over het Klacht- en Tuchtrecht, de Beroepscode en het -competentieprofiel van osteopaten.
Qi Amersfoort – Centrum voor therapie, training en welzijn met informatie over alle therapievormen die aanwezig zijn in ons centrum.
-Opleiding Osteopathie College Sutherland met het hieraan verbonden integraal medisch centrum (beide sites veel informatie over osteopathie)
Akademie voor Massage en Beweging met alle informatie over massage
-“De dokter kan niets vinden”, het boek met meest recente wetenschappelijke informatie op het gebied van medisch onverklaarde klachten (tegenwoordig SOLK genoemd). Op deze site is het boek gratis te downloaden en is tevens heel veel andere informatie te vinden over dit onderwerp.