Vervolgafspraken
Na een osteopatische behandeling heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen en een nieuw evenwicht te vinden. De trekkrachten in het lichaam zijn veranderd en het lichaam zal zich hierop aanpassen (zie tensegrity). Daarom volgen de behandelingen niet kort op elkaar. Afhankelijk van de mate waarin ‘de ui gepeld’ moet worden’ vindt na 1 week tot 4 weken een herhalingsconsult plaats.
Dit herhalingsconsult zal ook weer met een osteopatisch onderzoek beginnen. Wat is er veranderd sinds de vorige keer? Is er nog steeds een verstorende bewegingsbeperking aanwezig? Pas daarna vindt vervolgbehandeling plaats. Onderzoek en behandeling wisselen elkaar dus voortdurend af, ik zal steeds opnieuw checken wat het effect is van een manuele mobilisatie. In het geheel zal een vervolgafspraak 45-60 minuten duren.

Preventie
Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is, hangt af van de individuele reactie op de behandeling. Met andere woorden: iedereen reageert anders. Er zijn veel cliënten die middels een osteopatische behandeling zichzelf (half)jaarlijks even laten ‘resetten’. Ze laten bij zichzelf steeds ‘de emmer leeglopen’ om daarna de ongemakken die het leven (ook) biedt weer te kunnen opvangen. Je kunt zo met osteopathie voorkomen dat je klachten ontwikkelt. De tandarts controleert jaarlijks ons gebit; is het niet vreemd om de rest van ons lichaam aan het lot over te laten en pas actie te ondernemen wanneer het om hulp gaat roepen?